Algemene voorwaarden

 
  

1. Inleiding
Welkom bij de website onlinefoodmarket.nl, ontwikkeld door Eppe-wolk holding B.V, KvK nr. 17216301, prof. Zeemanweg 23 5144 NN Waalwijk Nederland.

 

In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") hebben we de basisafspraken rond de bestellingen middels onze website ("Platform") samengevat. Door het plaatsen van een Bestelling accepteert de Klant deze Voorwaarden. Daarom wordt van de Klant verwacht dat hij gedegen kennis neemt van deze Voorwaarden alvorens een Bestelling op het Platform te plaatsen. 
 
Alle correspondentie voor onlinefoodmarket.nl kan worden gericht aan het volgende e-mail adres: info@onlinefoodmarket.nl

2. De Aanbieder
Aanbieders/leveranciers die producten ter verkoop hebben, kunnen zich aanmelden op onlinefoodmarket.nl Zij kunnen middels een inlog in een eenvoudig CMS hun aanbod invoeren. De Aanbieder garandeert te allen tijde inzicht te hebben in de herkomst en productsamenstelling van de aangeboden producten. Deze zijn via de website niet beschikbaar, maar wel opvraagbaar bij de Aanbieder. 

De Aanbieder en onlinefoodmarket.nl hebben een agentuurovereenkomst afgesloten. onlinefoodmarket.nl handelt namens de Aanbieder.

 

3. Het Platform
De klant kan via de website browsen door het aanbod van de Aanbieders. Producten kunnen opgehaald worden bij de leverancier zelf of een pickup point in de buurt, of worden bezorgd via leverancier Vers&Fijn. 
 
De Producten gelden als gereserveerd door de Klant als de website dit bevestigt door middel van een Bestellingsbevestiging. Heeft de Klant een Product gereserveerd en de Aanbieder de reservering geaccepteerd, dan is de Klant in beginsel verplicht bij de Aanbieder aanwezig te zijn op de Afhaaltijd terwijl de Aanbieder in beginsel verplicht is het Product te verkopen. Betaling geschiedt vooraf, middels de betaalmodule op de website. 

 

4. Acceptatie
Door een Bestelling te plaatsen op het Platform bevestigt de Klant:
handelingsbekwaam te zijn en als zodanig bindende overeenkomsten te kunnen aangaan,
een consument te zijn, winkelend voor persoonlijke doeleinden en
18 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldige creditcard, debitcard of andere betalingsmethode die beschikbaar is voor betaling op het platform,
producten niet weder te verkopen. 
 
Door deze voorwaarden te accepteren, accepteert de Klant e-mailberichten en/of tekstberichten te ontvangen die betrekking hebben op de door de Klant geplaatste bestellingen. Dit is voor Eppe Wolk nodig om ervoor te zorgen dat de Klant alle essentiële meldingen kan ontvangen die verband houden met de bestelling.
 
Eppe Wolk behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Op de bestelling van de Klant zijn de Voorwaarden van toepassing die gelden op het moment dat de Klant de bestelling heeft geplaatst.
 
5. Producten en Product informatie

Eppe Wolk produceert, bereidt, produceert, markeert, verpakt of behandelt de Producten op geen enkele wijze. Eppe Wolk is niet verantwoordelijk voor de Producten ten aanzien van de fabricage, opslag, bereiding, productie, verwerking, markering, kwaliteit, ingrediënten, allergenen in, of behandeling van de Producten, noch voor de naleving van de toepasselijke wetgeving dienaangaande. 
 
De Klant kan informatie over de Producten en een beschrijving van de Producten op het Platform vinden. Deze informatie is informatief en bedoeld om de Klant in staat te stellen de geselecteerde Producten globaal te beoordelen alvorens deze te reserveren. Er kunnen gevallen zijn waarin het Platform niet is bijgewerkt en waar het werkelijke productassortiment, de voorraad, enz. niet zijn zoals vermeld op het Platform. Eppe Wolk is daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Het zijn de Aanbieders die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie over de Producten en ervoor dienen te zorgen dat deze feitelijk accuraat en actueel is. Eppe Wolk neemt daarvoor niet de verantwoordelijkheid en is aldus niet aansprakelijk voor de inhoud van of de aanwezigheid van informatie met betrekking tot de Producten.
 
Als de Klant vragen heeft over allergenen, de inhoud van een gerecht of andere menu-informatie, dient de Klant rechtstreeks bij etenover.nl om informatie te vragen alvorens te bestellen. De contactgegevens van etenover.nl worden op het platform weergegeven. 
 
Bij het Afhalen (als hieronder gedefinieerd) zal de Aanbieder de Klant desgevraagd informatie verschaffen betreffende de lijst van ingrediënten, allergenen en andere etiketterings-gerelateerde informatie betreffende het Product. 
 
Alle Producten die via het etenover.nl Platform worden gekocht dienen onmiddellijk na het Afhalen te worden geconsumeerd of moeten bewaard worden volgens de instructie op het etiket van het Product of conform de aanwijzingen die de Aanbieder verschaft. Eppe Wolk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongewenste (gezondheids-)reacties van Klanten op de Producten als gevolg van welke oorzaak dan ook. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gekoeld transporteren van gekochte Producten, zodat de keten voor gekoelde bewaring niet onderbroken wordt.
 
 
6. Bestellen van Producten
Op de website is een lijst te vinden van de actieve Aanbieders. Als de Klant de website heeft toegestaan locatiediensten te gebruiken, zal de website de locatie van de Klant bepalen, waarna de lijst met Aanbieders in de buurt van de Klant wordt weergegeven. Zodra de Klant de Aanbieder en het Product heeft geselecteerd, krijgt de Klant de mogelijkheid om zijn bestelling in te dienen door op "plaats mijn bestelling" of een vergelijkbare button te klikken. De lijst wordt uitsluitend weergegeven op basis van geografische criteria. De Klant heeft de mogelijkheid de resultaten te filteren. 
 
7. Bestellingsbevestiging
Na ontvangst van de Bestelling op het Platform zendt Eppe Wolk deze automatisch door aan de betreffende Aanbieder. Eppe Wolk stelt de Klant ervan op de hoogte dat de Bestelling is ontvangen (?Bestellingsbevestiging?) en dat deze verder wordt verwerkt. De Bestellingsbevestiging dient te worden bewaard door de Klant. Deze bevat informatie over de door de klant geplaatste reservering. Houd er rekening mee dat de Bestellingsbevestiging en een eventuele bevestigingspagina die de Klant kan bezoeken op het Platform niet inhouden dat de Bestelling door de Aanbieder is geaccepteerd, maar uitsluitend dat deze is ontvangen en wordt verwerkt.
 
8. Afhalen
Producten die op het Platform zijn gekocht moeten door de Klant bij het opgegeven afhaaladres worden opgehaald (?Afhalen?). In de Bestellingsbevestiging staat ook de Afhaaltijd vermeld. De Aanbieder beschrijving en details over wanneer en waar de Producten kunnen worden opgehaald staan in de Bestellingsbevestiging en worden ook op het Platform vermeld. De Klant wordt verzocht bij aankomst op het afhaaladres even buiten de locatie te wachten. Let er op dat als u te laat komt de Aanbieder gesloten kan zijn en/of het Product niet langer beschikbaar.
 
Bij het Afhalen dient de Klant zijn of haar Bestellingsbevestiging aan de medewerkers van de Aanbieder te tonen, waarna zij de gereserveerde Producten zullen afgeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Bestellingsbevestiging bij het afhalen kan worden weergegeven. De Klant dient te verifiëren dat de Producten en het aantal geleverde Producten overeenkomen met de bestelling van de Klant.
 
9. Prijs
Alle prijzen worden aangegeven in euro's, inclusief btw, maar exclusief eventuele kosten voor online betaling (tenzij anders vermeld). De kosten in verband met de reservering en betaling worden berekend en weergegeven voordat de Klant de Bestelling plaatst.
 
10. Betaling
De Klant kan betalen met verschillende merken debit- en creditcards zoals aangegeven op het Platform, alsmede met daar aangegeven andere betaalmethoden. Bij gebruik van een creditcard of debitcard moet de Klant zijn of haar kaartnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode invoeren bij het plaatsen van een Bestelling.
 
Bij het plaatsen van een Bestelling wordt het door de Aanbieder voor de Producten vastgestelde bedrag ("Aankoopprijs") op de rekening van de Klant geautoriseerd of gereserveerd afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De Aankoopprijs wordt van de rekening afgeschreven bij de Bestelling van het Product. 
 
De Aankoopprijs wordt door Eppe Wolk van de Klant geïnd ten behoeve van de Aanbieder. Eppe Wolk kan de betaalmethode voor de Klanten wijzigen, aanpassen of herstructureren naar gelang zij redelijk acht.
 
11. Beperking van aansprakelijkheid
Eppe Wolk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met (i) zaken waarvoor een Aanbieder de verantwoordelijkheid draagt, (ii) fouten van derde partijen of een onderbreking van de beschikbaarheid van het Platform, (iii) bestellingen door Klanten die gebruik maken van frauduleus verkregen betalingsgegevens of andere contractuele gegevens (bv. "phishing" van creditcardgegevens, identiteitsdiefstal, enz.), (iv) de inhoud van sites waarnaar het Platform heeft linkt, met inbegrip van de nauwkeurigheid van de gelinkte sites en de bescherming van de gegevens op die site en (v) soortgelijke gebeurtenissen zoals beschreven onder (i) - (iv).
 
Eppe Wolk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebrek of niet nakomen in haar Diensten indien dit het gevolg is van omstandigheden buiten Eppe Wolks invloed. Zulke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onderbrekingen in de beschikbaarheid van Eppe Wolk en/of van een Aanbieder als gevolg van wetgeving, overheidshandelen, oorlog, terrorisme, stakingen, fysieke blokkades, uitsluiting en natuurrampen.
 
Dit geldt tevens met betrekking tot productaansprakelijkheid.
 
12. Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden (en op elke reservering en aankoop van Producten die daaronder wordt gemaakt) is het recht van toepassing van het land waarin de Aanbieder is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.
 
Elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden en niet in goed onderling overleg kan worden opgelost zal worden beslist door de gerechten van het land waarin de Aanbieder is gevestigd waar de reservering of aankoop is gedaan.